Stĺpové motívy LED

Vianočná výzdoba – svetelné motívy

Každý univerzálny motív je možné použiť ako stĺpový. Je nutné pri objednávke špecifikovať spôsob použitia a dokúpiť požadovaný počet držiakov.

Stĺpový spôsob použitia

Motív je vybavený závesnou konzolou, ktorá sa nasúva do držiakov pripevnených na stĺpe. Držiaky sú v nerezovom prevedení, čiže nie je nutná ich demontáž. Demontuje sa len motív jednoduchým vytiahnutím z držiakov a odpojením od elektrickej siete (viď obr.) Tým sa podstatne zrýchli montáž a demontáž svetelných motívov.

Prejsť na Univerzálne motívyPrejsť na Motívy s LED

Motiv-M001
Motív M011
Motív S006
Motív S022
Motív S042
Motív U003
Motív U014
Motív U021
Motívy LED
Motív U032
Motív M002
Motív M018
Motív S016
Motív S023
Univerzálne motívy
Motív U010
Stĺpové motívy
Motív U022
Motív U026
Motív U033
Motív M003
Motív M031
Motív S020
Motív S030
Motív U001
Motív U012
Motív U016
Motív U023
Motív U027
Motív U034
Motív M005
Motív S005
Motív S021
Motív S041
Motív U002
Motív U013
Motív U017
Motív U024
Motív U028

Závesná konzola