Skip to content

Svetelné káble LED

LED svetelné káble – LED svetelný had

Výhodou použitia LED svetelného kábla je odolnosť voči prírodným javom. Svetelný had je možné použiť ako v interiéri tak aj v exteriéri. 

 

Odporúčania pri montáži:

  • Svetelného hada je najvhodnejšie mať pripraveného a zkompletovaného pred plánovanou inštaláciou. Vyhnete sa tak prípadnému lepeniu spojov vo výškach.
  • svetelný had je veľmi vhodné vložiť do lišty, ktorá jej vymedzí priestor a zaručí rovné línie. Tento krok je veľmi dôležite dodržať kvôli estetike výslednej výzdoby. Pri nedodržaní má za následok ovísanie svetelnej hadice.
  • montáž je nutné robiť za čo najvyššej vonkajšej teplote. Ideál je 20-35°C. Nakoľko je takéto podmienky náročné v našich podmienkach dodržať, tak naše odporúčanie je hadicu nechať až do montáže vo vyhriatom priestore (napríklad interiér zdobenej nehnuteľnosti alebo vykurovaný automobil) a na miesto montáže ju doniesť až tesne pred uchytením. Z našich skúsenosti vyplynulo, že pri veľmi nízkych teplotách je potrebné vyhriatu hadicu nechať v termo-taške a odvíjať ju priamo do predpripravených líšt tak aby bol nízkej teplote vystavený čo najkratší úsek.

 

Použitie:

– vianočné dekorácie ulíc a námestí, dekorácie budov, parkov, záhrad,
– výroba svetelných reklám a nápisov,
– dekorácie interiérov (stropy, schodištia, výklady, vestibuly, prezentačné priestory).

 

 

 

 

 

 

Typy svetelných káblov:

 

 

Svetelný had LED 36

Rozostupy medzi jednotlivými LED sú 27mm. LED sú umiestnené v osi svetelného kábla, to znamená svetelný tok je rozptýlený do celého prierezu. Štandardná rezná dĺžka je pre pre všetky farby (biela, teplá biela, červená, zelená, modrá a žltá) 1 meter. Hadice sa vyrábajú aj v iných rezných dĺžkach (1,5m a 2m) pre použitie v stĺpových motívoch – túto dĺžku však štandardne nedržíme. Elektrický odber je 3.8 W na každý meter hadice. Hadicu je možné rezať iba na označených miestach po celých metroch. 

Svetelný had LED 30

Rozostup medzi jednotlivými LED-kami je cca 32mm. Svetelný had LED 30 má umiestnené LED kolmo na os svetelného hada, to znamená rozptýlený svetelný tok priamo do plastu. Vďaka tomu je viditeľný pri pohľade z boku po celom obvode. Svetelný had sa dodáva vo farebnosti biela a warm white (teplé biele svetlo). Ponúkame aj vo farbách červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, ktoré sú k dispozícií len na objednávku a pri odbere celého bubna. Tento svetelný had má dĺžku segmentu 1 m s odberom cca 4 W. Vďaka reznej dĺžke segmentu 1 m sa tento svetelný had môže použiť aj na staršie typy motívov, ktoré boli projektované na žiarovkový svetelný had.

Led vertikálne

Led horizontálne