Univerzálne motívy

Vianočná výzdoba – svetelné motívy

Pri objednávke svetelného motívu je nutné špecifikovať spôsob použitia, t.j. či sa jedná o stĺpový (treba dokúpiť držiaky) alebo závesný motív.

Závesný spôsob použitia

Motív má v hornej časti (v prípade väčších motívov aj v spodnej časti) umiestnené závesné oká.

Prejsť na Stĺpové motívyPrejsť na Motívy s LED

Stĺpový spôsob použitia

Motív je vybavený závesnou konzolou, ktorá sa nasúva do držiakov pripevnených na stĺpe. Držiaky sú v nerezovom prevedení, čiže nie je nutná ich demontáž. Demontuje sa len motív jednoduchým vytiahnutím z držiakov a odpojením od elektrickej siete (viď obr.) Tým sa podstatne zrýchli montáž a demontáž svetelných motívov.

Prejsť na Závesné motívyPrejsť na Motívy s LED

Motív Z003
Motív Z008
Motív M001
Motív M002
Motív M003
Motív M005
Motív M011
Motív M018
Motív M031
Motív S005
Motív S006
Motív S016
Motív S041
Motív S042
Motív S043

Závesná konzola

Závesná konzola