Skip to content

Univerzálne motívy LED

Vianočná výzdoba – svetelné motívy

Pri objednávke svetelného motívu je nutné špecifikovať spôsob použitia, t.j. či sa jedná o stĺpový (treba dokúpiť držiaky) alebo závesný motív.

Závesný spôsob použitia

Motív má v hornej časti (v prípade väčších motívov aj v spodnej časti) umiestnené závesné oká.

Prejsť na Stĺpové motívyPrejsť na Motívy s LED

Stĺpový spôsob použitia

Motív je vybavený závesnou konzolou, ktorá sa nasúva do držiakov pripevnených na stĺpe. Držiaky sú v nerezovom prevedení, čiže nie je nutná ich demontáž. Demontuje sa len motív jednoduchým vytiahnutím z držiakov a odpojením od elektrickej siete (viď obr.) Tým sa podstatne zrýchli montáž a demontáž svetelných motívov.

Prejsť na Závesné motívyPrejsť na Motívy s LED

Motív Z003
Motív M003
Motív M031
Motív S041
Motív Z008
Motív M005
Motív S005
Motív S042
Motiv-M001
Motív M011
Motív S006
Univerzálne motívy
Motív M002
Motív M018
Motív S016

Závesná konzola